Neplatí od 6. 6. 2018.

Příkaz děkana č. 7/2015

Dislokační výměr

V souvislosti s vybudováním nové půdní vestavby v 6. nadzemním podlaží objektu MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1, dochází s účinností od 7. prosince 2015 v souladu s pravidly pro pasportizaci objektů k přesnému vymezení a označení jednotlivých místností, a to takto:

název místnosti číslo místnosti pracoviště
CHODBA S 511 SB
WC ŽENY S 520 SB
PŮDA S 521 SB
ÚKLIDOVÁ KOMORA S 518 SB
WC MUŽI S 516 SB
ZASEDACÍ MÍSTNOST S 519 IS
ZASEDACÍ MÍSTNOST S 517 IS
ZASEDACÍ MÍSTNOST S 515 IS
ČAJOVÁ KUCHYŇKA S 514 IS
PŮDA S 513 SB
PATROVÁ SERVEROVNA S 512 SISAL
SKLAD S 509 IS
ZASEDACÍ MÍSTNOST S 510 IS
PRACOVIŠTĚ DOKTORANDŮ S 508 IS
SKLAD NÁBYTKU/ARCHIV S 502 SB
ZÁDVEŘÍ S 501 SB

Současně dochází k přečíslování některých stávajících místností v 6. NP:

staré označení nové označení
S 516 S 523
S 517 S 524
S 519 S 525
S 509 S 526
S 522 S 527
S 524 S 528
S 525 S 529
S 526 S 532


Navrhovatel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 2. prosince 2015,
vydán dne 29. prosince 2015.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK