Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 7/2014

Organizační změna útvaru 721 Sekretariát

Obsah:

I. Předmět úpravy
II. Provedení a kontrola
III. Závěrečná ustanovení


I. Předmět úpravy

Zrušení systematizovaného pracovního místa „asistentka proděkana pro rozvoj“.

Odůvodnění:

  1. Dnem 1. 10. 2012 stávající pracovnice odešla na mateřskou dovolenou a tato pozice již nebyla nikdy obsazena.
  2. Od roku 2013 byla zrušena agenda projektů FRVŠ, která tvořila přibližně polovinu pracovní náplně rušeného místa.
  3. Ostatní činnosti uvedené v pracovní náplni byly přiřazeny k jiným organizačním útvarům bez nárůstu počtu pracovníků.

II. Provedení a kontrola

Provedením a kontrolou tohoto příkazu pověřuji vedoucího personálního oddělení.


III. Závěrečná ustanovení

Příkaz nabývá účinnosti dne 1. prosince 2014.


Navrhovatelé:
Ing. Antonín Líska, tajemník
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení

Příkaz byl schválen dne 19. 11. 2014,
vydán dne 24. 11. 2014.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK