Neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 20/2018.

Příkaz děkana č. 7/2013

O přesměrování domény

S účinností od 1. července 2013 zajistí pracoviště 206. Středisko informatické sítě a laboratoří jako správce domény „mff.cuni.cz“ a pracoviště 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu jako správce webserveru

přesměrování z http://mff.cuni.cz na http://www.mff.cuni.cz .

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci
Příkaz byl schválen dne 19. června 2013,
vydán dne 25. června 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK