Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 7/2010

Dislokační výměr

S účinností od 15. září 2010 se mění dislokace takto:

  1. V areálu MFF UK Troja:

    místnosti č. T 146 a T 148 (2. n.p. objektu poslucháren Troja) přechází od uživatele 731. Správa budov pod uživatele 512 Kabinet jazykové přípravy.

  2. V objektu MFF UK Karlín:

    místnosti č. 349 a 350 (4. n.p. Karlín) přechází od uživatele 512. Kabinet jazykové přípravy pod uživatele 306. Matematický ústav.

Navrhovatel: doc. RNDr. P. Svoboda, CSc., proděkan.
Příkaz byl schválen dne: 13. září 2010,
vydán dne: 14. září 2010.
Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan