Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 7/1998

Reorganizace fyzikálního praktika KVOF

V Praze dne 28. července 1998

Čj. 185/TP/MFF

V souvislosti se zavedením nových studijních plánů na MFF UK, které spolu nesou zvýšené požadavky na kvalitu a kvalifikaci vyučujících, a na základě podnětu vedoucího Kabinetu výuky obecné fyziky doc. RNDr. Jana Nedbala, CSc.

vyhlašuji

personální reorganizaci základního fyzikálního praktika při KVOF.

Tato reorganizace spočívá ve zrušení místa odborného pracovníka se středoškolským vzděláním k 31.8.1998 a ve vzniku nového místa lektora.

Situace bude řešena vyhlášením konkursu na místo lektora v podzimním termínu.

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK