Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 7/1995

Dislokační rozhodnutí

V Praze dne 4. 5. 1995

Čj. 90/TP/MFF

Dislokační rozhodnutí

Vyjímám místnost č. 1115 v 11. podlaží katedrového objektu v Troji z užívání katedry meteorologie a ochrany prostředí a přiděluji ji k užívání katedře fyziky kovů pro pracovnu doc. ing. Š. Zajace, Csc.

Současně vyjímám místnost č. 105 ve 2. patře budovy Ke Karlovu 3 z užívání katedry fyziky kovů a přiděluji ji do užívání děkanátu fakutly pro oddělení doktorandského studia a zahraničních studentů.

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK