Neplatí od 22. 11. 2019

Čj. UKMFF/279703/2019


Příkaz děkana č. 6/2019

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2019


Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF UK s celodenním programem v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1. Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

a. hlavní tým:

 • Mgr. Luboš Veverka (OPMK)
 • Anna Kotěšovcová (OPMK)
 • RNDr. Naďa Žaludová (OPMK)
 • doc. Vladislav Kuboň (ÚFAL)

b. další členové:

 • dr. David Bednárek (KSI);
 • RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF, SISAL);
 • JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení);
 • Bc. Patrícia Schmidtová (zástupce SKAS) – koordinátorka chill-out zóny;
 • doc. Miloš Rotter (KFNT) a doc. Miroslav Cieslar (KFM) – koordinátoři programu (přednášky, doprovodný program a workshopy) oboru Fyzika;
 • doc. Vojtěch Žák (KDF) – koordinátor programu doprovodných přednášek a workshopů oboru Učitelství fyziky;
 • dr. Vladan Majerech (KTIML) – koordinátor programu přednášek oboru Informatika;
 • doc. Cyril Brom (KSVI) a dr. Martin Mareš – koordinátoři doprovodného programu a workshopů oboru Informatika;
 • doc. Jiří Felcman (KNM) – koordinátor programu přednášek oboru Matematika;
 • dr. Petra Surynková (KDM) – koordinátor doprovodného programu a workshopů oborů Matematika, Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie;
 • prof. Luboš Pick (KMA).

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ruším po celý den výuku v celé budově (tj. posluchárnách i na chodbách) na Malostranském náměstí 25, Praha 1.

Chodby a vybrané posluchárny malostranské budovy MFF UK budou sloužit jako místa pro prezentaci zúčastněných fakultních pracovišť nebo aktivit. Vedoucí zúčastněných pracovišť, nebo jimi pověření pracovníci, nahlásí koordinátorům do pátku 25. 10. 2019 vybrané požadavky dle nabídky z formuláře na technické vybavení svého stanoviště (formulář bude zaslán na zúčastněná pracoviště jednotlivými koordinátory) včetně kontaktní osoby pro program DOD.

Vedoucí zúčastněných pracovišť zajistí, aby se pověření pracovníci zúčastnili práce na stánku v potřebném rozsahu od 9:00 do 16:00 hod. V případě potřeby zajistí střídání osob.

Informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK budou společně prezentovat proděkan pro koncepci studia, proděkan pro studijní záležitosti a dále garanti bakalářských studijních programů (doc. Jarmila Robová, doc. Helena Valentová, doc. Pavel Töpfer, doc. Petr Kaplický, doc. Michal Kulich).

Moderováním programu v Refektáři pověřuji prof. Luboše Picka.

Organizační přípravou paralelního setkání ředitelů a zástupců Fakultních škol je pověřena dr. Dana Mandíková (KDF).

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem konání akce.

Navrhovatelé: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.

Příkaz byl schválen dne 2. 10. 2019,
vydán dne 3. 10. 2019.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. v. r.
děkan MFF UK