Neplatí od 17. 2. 2021, viz Směrnice děkana č. 1/2021.

Příkaz děkana č. 6/2018

K přechodu fakultního webu na nový redakční systém

 

1) Stávající fakultní web

a) Provoz stávajícího fakultního webu na adrese https://www.mff.cuni.cz/ bude k termínu stanovenému v bodě 3) tohoto Příkazu ukončen.
b) Středisko 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu ponechá soubory stávajícího webu na serveru a zajistí jejich interní dostupnost do konce akademického roku 2018/2019.
c) Středisko 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu provede zálohu souborů stávajícího webu ze serveru na vhodný datový nosič ve dvou provedeních. Těmito zálohami budou disponovat střediska 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu729. Oddělení propagace a mediální komunikace.

2) Nový fakultní web

a) K termínu stanovenému v bodě 3) tohoto Příkazu bude na adrese https://www.mff.cuni.cz/ zprovozněn nový fakultní web vycházející ze závěrů Pracovní skupiny pro fakultní web a z projektu Vývoj a implementace informačního systému – správa obsahu oficiálního webu MFF UK. Tento web bude používat nový redakční systém (CMS).
b) Provoz serveru zajistí středisko 728. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu.
c) Provoz CMS včetně jeho administrace zajistí středisko 729. Oddělení propagace a mediální komunikace ve spolupráci s externím dodavatelem.

3) Bod přechodu

Jako termín pro přechod fakultního webu na nový redakční systém se stanovuje středa 28. listopadu 2018.

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 27. 11. 2018.

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D., koordinátor IT,
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Příkaz byl schválen dne 24. října 2018,
vydán dne 27. listopadu 2018.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK