Neplatí od 23. 11. 2016.

Příkaz děkana č. 6/2016

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2016

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve středu 23. listopadu 2016 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF UK s dopoledním programem ve Společenském sále Kongresového centra Praha a jeho společenského foyer (dále jen KCP) a s odpoledním programem v budovách MFF UK na Malostranském náměstí 25 (Praha 1) a V Holešovičkách 2 (Praha 8).
Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

 1. hlavní tým:
 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM)
 • PhDr. Alena Havlíčková (OVVP)
 • Anna Kotěšovcová (OMK)
 • Mgr. Luboš Veverka (OMK)
 1. další členové:
 • zástupce SKAS;
 • Mgr. Tereza Bártlová (OVVP, OMK, KMA) – koordinátor doprovodného programu a workshopů odpoledního programu oboru Matematika, Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie a Informatika na Malostranském náměstí;
 • RNDr. David Bednárek, Ph.D. (KSI);
 • Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (KSVI) – koordinátor doprovodného programu a workshopů odpoledního programu oboru Informatika na Malostranském náměstí a také koordinátor PK MFF UK pro informatickou sekci;
 • Ing. Martina Dobroňová (OVVP);
 • doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (KNM) – koordinátor odpoledního programu přednášek oboru Matematika na Malostranském náměstí;
 • RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF, SISAL);
 • Mgr. Karel Kolář (OVVP);
 • JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení);
 • Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML) – koordinátor odpoledního programu přednášek oboru Informatika na Malostranském náměstí;
 • doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (KFNT) – koordinátor odpoledního programu oboru Fyzika v areálu Troja, V Holešovičkách 2;
 • RNDr. Petra Surynková, Ph.D.(KDM) – koordinátor doprovodného programu a workshopů odpoledního programu oboru Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie na Malostranském náměstí, koordinátorka PK MFF UK pro matematickou sekci;
 • RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.(KDF) – koordinátor pro program Učitelství fyziky a koordinátor PK MFF UK pro fyzikální sekci (Troja).

Ve středu 23. listopadu 2016 ruším výuku v posluchárnách i na chodbách S301 a S201:

 • T1 od 12:20 do 17:20 hod.
 • T2 od 12:20 do 17:20 hod.
 • T7 od 12:20 do 16:25 hod.
 • T8 od 12:20 do 16:25 hod.
 • S3 od 12:20 do 18:50 hod.
 • S9 od 12:20 do 18:50 hod.
 • SW2 od 10:40 do 18:50 hod.
 • SW1 od 10:40 do 18:50 hod.
 • S11 od 10:40 do 18:50 hod.
 • S10 od 10:40 do 18:50 hod.
 • chodby S301 a S201 od 12:20 do17:20 hod.

II. Dopolední program v Kongresovém centru Praha (KCP)

Foyer Společenského sálu (2. patro) Kongresového centra Praha bude od 8:00 do 13:00 hod. sloužit jako tzv. otevřené informační centrum. V jeho čele bude umístěn stánek s označením Matfyz a za ním budou rozmístěny stolky jednotlivých pracovišť nebo aktivit MFF UK.

Vedoucí jednotlivých pracovišť, nebo jimi pověření pracovníci, nahlásí prostřednictvím webového formuláře na adrese https://goo.gl/…XpBQRsQ5atu2 do středy 5. 10. 2016 všechny požadavky (na technické vybavení svého stanoviště v informačním centru i na dopravu materiálu) včetně kontaktní osoby pro dopolední program v KCP.

Vedoucí pracoviště zajistí, aby se pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce na stánku v potřebném rozsahu.

Informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK budou společně prezentovat proděkan pro koncepci studia a proděkan pro studijní záležitosti, dále garanti bakalářských studijních programů společně se zástupci SKAS a zástupci Kolejí a menz UK.

Moderováním programu v KCP pověřuji prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc.

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť, nebo jimi pověření pracovníci, nahlásí nabídky pracoviště do odpoledního programu DOD (přednášky, exkurze, workshopy na příslušných budovách) do středy 5. 10. 2016, a to koordinátorům programů sekcí a budov (viz níže).

Zajištěním průběhu odpoledního programu (vč. organizačního zajištění rozvěšení informačních materiálů) v jednotlivých budovách jsou tímto pověřeni jako koordinátoři:

 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. a RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. pro program Fyzika a program Učitelství fyziky – v Troji V Holešovičkách 2;
 • doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. pro program Matematika – v posluchárně S9 (přednášky) a RNDr. Petra Surynková, Ph.D. a Mgr. Tereza Bártlová pro doprovodný program Matematika a Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie – na chodbách ve 3. patře budovy na Malostranském náměstí 25 (stánky);
 • Mgr. Vladan Majerech, Dr. pro doprovodný program Informatika – v posluchárně S3 (přednášky), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. a Mgr. Tereza Bártlová pro doprovodný program Informatika – v posluchárnách S10, S11, SW1 a SW2 a na chodbách v 1. patře budovy na Malostranském náměstí 25 (v souvislosti s doprovodným odpoledním programem pro Fakultní školy v Refektáři i Malé Aule).

Organizační přípravou odpoledního setkání zástupců Fakultních škol v Refektáři a Malé Aule na Malostranském náměstí 25 je pověřena RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF).

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2016 i za jeho vyhodnocení zodpovídají doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., PhDr. Alena Havlíčková, Anna Kotěšovcová a Mgr. Luboš Veverka.

Přípravou programového a organizačního zajištění DOD jsou pověřeny PhDr. Alena Havlíčková (OVVP) a Anna Kotěšovcová (OMK).


Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem konání akce.

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Příkaz byl schválen dne 7. září 2016, vydán dne 7. září 2016.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK