Neplatí od 1. 10. 2014.

Příkaz děkana č. 6/2013

Úprava studijních záležitostí vzhledem k povodním

Vzhledem k povodním, dopravní situaci a vyhlášení stavu ohrožení upravuji některé studijní otázky následovně:


1) Pokud se student nedostaví, byť bez omluvy či bez odhlášení, na zkoušku vypsanou na pondělí dne 3. června 2013 nebo na úterý 4. června 2013, nebude penalizován ztrátou termínu. Toto platí pro všechny objekty fakulty.

2) Ustanovení odstavce sub 1) se v odůvodněných případech použije i pro pozdější termíny; v takovém případě ale jen na základě žádosti studenta adresované studijnímu proděkanovi.

3) Termín uzavření Bc. studia se posouvá na 14. června 2013. Pro tyto účely budou ve dnech 13. a 14. června 2013 stanoveny úřední hodiny na studijním oddělení od 15:00 do 17:00 hod. Studenti, kteří mají již splněné všechny povinnosti, se dostaví – pokud jim to situace v místě bydliště dovolí – na studijní oddělení v původním termínu, tj. do 7. června 2013.


Tento příkaz schválilo vedení MFF 5. června 2013, vstupuje v platnost okamžitě.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK