Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 6/2010

Dislokační výměr

Po projednání ve vedení fakulty se s účinností od 1. srpna 2010 mění dislokace v budově MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, takto:

místnosti č. L 258, L 257, L 256, L 279, L 285, L 265 a L 264 přecházejí od dosavadního uživatele, kterým byl Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK v Praze, do užívání Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze.

Navrhovatel: doc. RNDr. P. Svoboda, CSc., proděkan pro rozvoj
Příkaz byl schválen dne: 30. června 2010
Vydán dne: 2. srpna 2010
Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan