Neplatí od 1. 10. 2011.

Příkaz děkana č. 6/2002

Zrušení výuky v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 a omezení provozu v těchto budovách

V Praze dne 13. listopadu 2002

Čj. 207 /TP/MFF

Vzhledem k mimořádné situaci, související se zasedáním NATO v Praze, ruším ve čtvrtek 21. listopadu a v pátek 22. listopadu 2002 výuku v budovách fakulty Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5. Obě budovy budou v těchto dnech uzavřeny a budou fungovat ve víkendovém režimu; bude v nich posílena ostraha. Provoz děkanátních pracovišť bude zrušen. Zaměstnancům fakulty působícím v těchto budovách nařizuji práci doma.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK