Neplatí od 24. 7. 2015.

Příkaz děkana č. 6/1999

Regulační opatření pro čerpání výdajů ze státního rozpočtu

V Praze dne 21. května 1999

Čj. 74/TP/MFF

Přípisy kvestora Univerzity Karlovy ze 6. 5. 1999 a 12. 5. 1999 byly fakultě zaslány rozpisy dotací ze státního rozpočtu (zahrnující i financování výzkumných záměrů) pro období leden – květen 1999. V souladu s rozhodnutím Ministerstva financí ČR je pro toto období povoleno čerpání do výše 37,5 % celoroční dotace; pro období leden až červen 1999 je pak povoleno čerpání do výše 45 % celoroční dotace.

Uvedené skutečnosti mne nutí vyhlásit tato regulační opatření:

  1. Pro první pololetí roku 1999 stanovuji limit čerpání provozních prostředků (včetně prostředků získaných z výzkumných záměrů) ve výši 45 % celkové rozepsané částky.
  2. Pozastavuji výplatu poloviny 13. platu splatného k 12. 6. 1999 podle Příkazu děkana č. 4/1999 ze dne 15. dubna 1999.

Uvedená opatření budou zrušena po odvolání výše uvedených regulací Ministerstva financí ČR.

 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF