Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 6/1997

Odložení výplat odměn z grantů a hospodářské činnosti

V Praze dne 18. 6. 1997

Vzhledem k mimořádně nepříznivé ekonomické situaci pozastavuji výplatu odměn z grantů a hospodářské činnosti v měsíci červnu 1997. Tyto odměny budou zaměstnancům vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc červenec (tj. 7. 8. 1997).

Dovoluji si připomenout vedoucím pracovišť jejich odpovědnost za čerpání mzdových prostředků pracoviště, včetně zvýšeného čerpání v důsledku vyplácení odměn z grantů a hospodářské činnosti.

          prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
          děkan MFF UK