Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 5/2013

Dislokační výměr

S účinností od 20. května 2013 dochází k dislokační změně v budově Ke Karlovu 3, Praha 2:


  • Místnost č. M 208 (posluchárna), 2. patro, Ke Karlovu 3, doposud ve správě střediska č. 731 Správa budov, byla rekonstruována a vznikly dvě kanceláře M 208M 210, které přecházejí do správy střediska č. 729 Oddělení mediální komunikace.
  • Místnost č. M 224, 2. patro, Ke Karlovu 3, přechází ze střediska č. 729 Oddělení mediální komunikace do správy střediska č. 721 Sekretariát.

Navrhovatel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 15. května 2013,
vydán dne 20. května 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK