Neplatí od 24. 7. 2015.

Příkaz děkana č. 5/2002

O stanovení platových podmínek v době povodní a po povodních

V Praze dne 16. září 2002

Čj. 179 /TP/MFF

Situace, která vznikla následkem katastrofálních záplav v budovách Matematicko-fyzikální fakulty v Karlíně a v areálu Trója, je hodnocena dle § 129 odst. 2 zákoníku práce jako překážka v práci na straně zaměstnavatele. Po dobu uzavření zmíněných objektů nařizuji zaměstnancům působícím v uvedených objektech práci doma a s ohledem na charakter jejich práce stanovuji mzdu ve výši 100%.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK