Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 5/2001

Dislokační rozhodnutí

V Praze dne 30. července 2001

Čj. 156/TP/MFF

V Holešovičkách 2, Praha 8 - Troja

Vyjímám vestavbu č. 253 v objektu bývalých vývojových dílen z užívání děkanátu a přiděluji ji knihovně MFF.

Velkou garáž v areálu Troja vyjímám z užívání správy budov a přiděluji ji děkanátu pro likvidační sklad.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK