Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana č. 5/2000

Zrušení příkazu děkana č. 2/2000

V Praze dne 11. dubna 2000

K dnešnímu dni ruším v plném rozsahu Příkaz děkana č. 2/2000, kterým bylo omezeno čerpání finančních prostředků z důvodu restriktivních opatření MŠMT v období před schválením státního rozpočtu.

Dneškem počínaje je možné v rámci normálního chodu pokladny a účtárny nárokovat proplacení pozastavených záloh a plateb. Výběr částek nad 10.000,- Kč je třeba ohlásit alespoň s jednodenním předstihem v pokladních hodinách do pokladny (l. 1290). Tímto opatřením se sleduje minimalizace stavu pokladní hotovosti z bezpečnostních důvodů.

Tímto příkazem se obnovuje v plném rozsahu platnost Příkazu děkana č. 1/2000 o rozpočtovém provizoriu počátku roku 2000; ten bude možné odvolat teprve po schválení fakultního rozpočtu.

S případnými nejasnostmi a dotazy se prosím obracejte na tajemníka fakulty.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Děkuji fakultní veřejnosti za pochopení, s jakým přistoupila k vynuceným rasantním restriktivním opatřením Příkazu děkana č. 2/2000. Fakultě se tak podařilo bez krizových situací zabezpečit základní provoz.