Neplatí od 8. 11. 2006.

Příkaz děkana č. 5/1997

Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

V Praze dne 27. 5. 1997

Při prohlídce jednotlivých objektů MFF UK byly komisí zjištěny závady, jejichž soupis je obsažen v příloze.

Ukládám vedoucim pracovišť MFF UK, jichž se zjištěné závady týkají, aby zajistili odstranění závad v daných termínech a neprodleně o tom podali písemnou zprávu referentovi PO a BOZP L. Hájkovi.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK

Za správnost:
L. Hájek l. 1471

Malostranské mám. 25 :

SB
 • na nové střeše, doplnit uzávěr vikýře - ihned
 • místnost č.26, opravit oloupanou malbu na stropě, (po dohodě s  pí. Plandrovou)
 • posluchárna č. 25, doplnit ruční hasicí přístroj PG 6. - ihned
 • na chodbách jsou umístěny požární hlásiče, ověřit jejich funkci. V případě nepoužitelnosti odstranit. - ihned
 • učebna č.13, 4.podlaží vyměnit starou rozbitou tabuli. - do 15. 9. 97
 • učebna č. S 7, vymalovat, umýt okna, vyměnit popraskanou tabuli - do 15. 9. 97
 • 4. podlaží, na chodbě doplnit ruční hasicí přístroj PG 6 - ihned
 • 4. podlaží, zaměstnanci upozorňují na závadu v rozvodu vody, která neteče k umyvadlům a na toalety ty se stávají nepoužitelné. (Doporučujeme prověřit a  provést opravu v nejkratším možném termínu).
ÚFAL
 • z chodby, odklidit malou, zřejmě nepoužívanou kartoteku - ihned
 • z velké pracovny, odklidit ze skříní velké množství papírových a polystyrenových obalů. Zvyšuje se požární nebezpečí a nebezpečí úrazu). - ihned

Přistavení kontejneru na odpad je třeba dohodnout s p. Sobotou (l. 3257)

KSVI
 • místnost č.18, elektrický vařič umístit na nehořlavou podložku. - ihned

Ke Karlovu 5 :

SB
 • na půdě, vyklidit holubí trus - do 30. 9. 97
 • požární hydrant, na půdě je nepoužitelný. Upozorňuje na tuto skutečnost i  revizní zpráva fa. BMH (zpráva je k dispozici u pí. Šestákové) - zajistit opravu v nejkratším možném termínu.
KFK
 • na chodbě, odstranit krabice a materiál na skříních - ihned
 • místnost č. 23, odstranit židle na skříních - ihned
KFPo
 • u výtahu v druhém suterénu odstranit nepoužitelný přístroj.

Základní prostředek č. 159 i.č. - ihned

 • na chodbě v suterénu I, odstranit odložené skříně - ihned
 • místnost č.12, zjištěna nevyhovující azbesto-cementová příčka. Po dohodě se SB provést rekonstrukci.
KCHF
 • před místností 66 a 55 v II. suterénu, odstranit skříně z chodby - ihned

Pan Čech - provede vyklizení soukromého majetku na chodbě před bytem

Pan Richter - provede vyklizení odepsané pece a sklářského soustruhu - do 1.9.97

Ke Karlovu 3 :

SB
 • v půdním prostoru, vyklidit holubí trus - do 30. 9. 97
KDF
 • suterén I., odstranit nábytek na chodbě. Nedbáte na výzvu ze dne 25. 02. 1997, která byla na nábytek umístěna. Upozorňujeme, že nábytek měl být odstraněn do 28. 03. 1997
KVOF
 • praktikum I., upevnit tlakovou láhev s CO2 - ihned

Sokolovská 83 :

SB
 • svod vody z okapů ve dvoře protéká a je narušena omítka - zajistit opravu - ihned
 • na střeše, doplnit chbějící hřebenáče ( zatékání na půdu ) - ihned
 • chybějící nástěnku u vrátnice doplnit a opatřit požární poplachovou směrnicí - ihned

Areál Trója :

SB

Objekt skladů a garáží:

 • požární hlásič, opravit - ihned
 • ochranné mříže na okna, provést dokončení - je rozpracováno
 • osvětlení ve skladech, provést údržbu - po dohodě s pí. Mačkovou

Objekt těžkých laboratoří:

 • místnost č. 101, doplnit dva RHP CO2 6. Určeno KFNT. - ihned
 • místnost č. 353 - WC, opravit splachovadlo a odpadový sifon. - ihned
 • místnost č. 341 - WC, opravit přívod vody. - ihned

Objekt vývojových dílen :

 • místnost č. 241 - WC, třetí buňka stále uzavřena. Opravit v nejkratším možném termínu. (V tomto prostoru je velký provoz studentů z jazykových učeben).

Katedrový objekt :

KFPy - 6 p., v přilehlých prostorách u toalet, stále trvá nepořádek - ihned uklidit. (dohodnout s p. J. Kouřimským případné přistavení kontejneru na odpad).

Všem vedoucím kateder v areálu Trója se již po několikáté ukládá, aby zajistili vyklizení hořlavého materiálu z vestavěných skříní v přilehlých chodbách k pracovnám. Dále je třeba vyklidit veškeré věci, které jsou uloženy tam, kudy ve vestavěných skříních procházejí rozvody elektrické energie, vody a plynů. Tyto prostory musí být udržovány stále prázdné a  přístupné pracovníkům Správy budov.

Sledujte informaci SB p. J. Kouřimského, který vyhlásí přistavení kontejneru na opad.

Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů ve dnech 14. - 18. 04. 1997 komisí určenou děkanem MFF UK ve složení :

Ing. Jaroslav Babor
Ing. Bohumil Kůrka
Leoš Hájek