Příkaz děkana č. 4/2019

Bezpečné mazání datových nosičů


I. Úvod

Vzhledem k tomu, že na všech pracovištích fakulty se pracuje s velkým množstvím citlivých a osobních údajů (údaje o zaměstnancích a studentech, údaje týkající se výuky, vědy a dalších činností), je třeba velmi důsledně dbát na zabezpečení nejen při používání dat, ale také je třeba věnovat pozornost i fázi vyřazování a likvidaci datových nosičů a zařízení (samostatné disky, počítače s disky atd., ale i mobilní telefony apod.) a na nich uložená data vymazat takovým způsobem, aby nebylo možné jejich obnovení.


II. Příkaz

Před vlastní fyzickou likvidací datového nosiče případně před jeho převodem mimo fakultu je správce zařízení (zodpovědný pracovník) povinen kompletně smazat všechna uložená data.

Upozornění: „běžné“ smazání obvykle není dostačující, data je třeba smazat bezpečným způsobem. Informace k mazání disků včetně podrobného návodu lze nalézt zde:

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/sluzby/navody


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D., koordinátor IT
Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty

Příkaz byl schválen dne 27. 3. 2019, účinný je k datu vydání, tj. k 8. 4. 2019.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK