Neplatí od 23. 11. 2018.

Příkaz děkana č. 4/2018

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2018


Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF UK s celodenním programem v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1. Pro koordinaci programu, příprav a  průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

 1. hlavní tým:
 • Mgr. Luboš Veverka (OPMK)
 • Anna Kotěšovcová (OPMK)
 • RNDr. Naďa Žaludová (OPMK)
 • doc. Vladislav Kuboň (ÚFAL)
 1. další členové:
 • dr. David Bednárek (KSI);
 • RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF, SISAL);
 • JUDr. Dana Macharová (studijní oddělení);
 • Bc. Jana Novotná (zástupce SKAS) – koordinátorka chill-out zóny;
 • doc. Miloš Rotter (KFNT) a doc. Miroslav Cieslar (KFM) – koordinátoři programu (přednášky, doprovodný program a workshopy) oboru Fyzika;
 • dr. Vojtěch Žák (KDF) – koordinátor programu doprovodných přednášek a workshopů oboru Učitelství fyziky;
 • dr. Vladan Majerech (KTIML) – koordinátor programu přednášek oboru Informatika;
 • dr. Cyril Brom (KSVI) – koordinátor doprovodného programu a workshopů oboru Informatika;
 • doc. Jiří Felcman (KNM) – koordinátor programu přednášek oboru Matematika;
 • dr. Zdeněk Halas (KDM) – koordinátor doprovodného programu a workshopů oborů Matematika, Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie;
 • prof. Luboš Pick (KMA).

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 ruším po celý den výuku v celé budově (tj. posluchárnách i na chodbách) na Malostranském náměstí 25, Praha 1.

Chodby a vybrané posluchárny malostranské budovy MFF UK budou sloužit jako místa pro prezentaci zúčastněných fakultních pracovišť nebo aktivit. Vedoucí zúčastněných pracovišť, nebo jimi pověření pracovníci, nahlásí koordinátorům do pátku 19. 10. 2018 vybrané požadavky dle nabídky z formuláře na technické vybavení (připraví OPMK) svého stanoviště (formulář bude zaslán na zúčastněná pracoviště jednotlivými koordinátory) včetně kontaktní osoby pro program DOD.

Vedoucí zúčastněných pracovišť zajistí, aby se pověření pracovníci zúčastnili práce na stánku v potřebném rozsahu od 9:00 do 16:00 hod. V případě potřeby zajistí střídání osob.

Informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK budou společně prezentovat proděkan pro koncepci studia, proděkan pro studijní záležitosti a dále garanti studijních programů (doc. Jarmila Robová, doc. Helena Valentová, doc. Pavel Töpfer, doc. Petr Kaplický, doc. Michal Kulich). Moderováním programu v Refektáři pověřuji prof. Luboše Picka.

Organizační přípravou paralelního odpoledního setkání ředitelů a  zástupců Fakultních škol je pověřena dr. Dana Mandíková (KDF). Setkání proběhne v Malé aule Refektáře.

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem konání akce.

Navrhovatelé: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.

Příkaz byl schválen dne 19. 9. 2018, vydán dne 20. 9. 2018.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK