Neplatí od 6. 6. 2018.

Příkaz děkana č. 4/2017

Dislokační výměr

S účinností od 1. října 2017 dochází k následujícím dislokačním změnám.

Budova MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2:

  1. místnosti M -110 a M -111 (bývalý bufet) přecházejí ze střediska č. 731 Správa budov na středisko č. 721 Sekretariát a přejmenovány na „Podatelna“;
  2. místnosti M -287 a M -288 přecházejí ze střediska č. 721 Sekretariát na středisko č. 735 Referát firemní spolupráce;
  3. místnost M -109 (bývalý bufet) přechází ze střediska č. 731 Správa budov na středisko č. 729 Oddělení mediální komunikace (sklad).

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník MFF UK.
Příkaz byl schválen dne 20. 9. 2017,
vydán dne 25. 9. 2017.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK