Neplatí od 6. 6. 2018.

Příkaz děkana č. 4/2016

Dislokační výměr

S účinností od 1. července 2016 dochází k následujícím dislokačním změnám:

Areál Troja, V Holešovičkách 2, Praha 8

  1. Místnosti C 030, C 031, C 032, C 128, L 007, L 008, L 041, L 043, L  044 a L 158 přecházejí ze střediska č. 107 Katedra fyziky nízkých teplot na nájemce Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
  2. Místnosti C 035, C 036, C 133, C 135, C 137, C 139 a C 141 přecházejí ze střediska č. 109 Katedra fyziky kondenzovaných látek na nájemce Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Navrhovatel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 20. června 2016,
vydán dne 21. června 2016.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK