Neplatí od 26. 11. 2015.

Příkaz děkana č. 4/2015

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2015

I. Termín a místo konání, organizační štáb, výuka

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 se koná Den otevřených dveří (DOD) MFF UK s dopoledním programem ve Společenském sále Kongresového centra Praha (dále jen KCP) a s odpoledním programem v budovách na Malostranském náměstí 25 (Praha 1) a Ke Karlovu 3 a 5 (Praha 2).

Pro koordinaci programu, příprav a průběhu DOD jmenuji organizační štáb ve složení:

a) hlavní tým:

 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM)
 • PhDr. Alena Havlíčková (OVVP)
 • Anna Kotěšovcová (OMK)
 • Mgr. Luboš Veverka (OMK)

b) další členové:

 • zástupce SKAS;
 • Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (KSVI)
 • Mgr. Martin Děcký (KDSS)
 • Ing. Martina Dobroňová (OVVP)
 • doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (KNM)
 • RNDr. Vojtěch Hanzal (KVOF, SISAL)
 • Mgr. Karel Kolář (OVVP)
 • JUDr. Dana Macharová (STUD)
 • Mgr. Vladan Majerech, Dr. (KTIML)
 • doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFM
 • RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (KDM)
 • RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF)

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 ruším výuku v posluchárnách a Refektáři (vč. Malé auly):

 • M1 od 12:20 do 16:25 hod.
 • M2 od 12:20 do 16:25 hod.
 • F1 od 12:20 do 16:25 hod.
 • F2 od 12:20 do 16:25 hod.
 • S3 od 12:20 do 18:50 hod.
 • S9 od 12:20 do 18:50 hod.
 • SW2 od 10:40 do 18:50 hod.
 • SW1 od 10:40 do 18:50 hod.
 • S11 od 10:40 do 18:50 hod.
 • S10 od 10:40 do 18:50 hod.
 • Refektář od 10:40 do 18:50 hod.
 • Malá aula od 10:40 do 18:50 hod.

II. Dopolední program v Kongresovém centru Praha

Foyer (2. patro) KCP bude od 8:00 do 11:30 hod. sloužit jako tzv. otevřené informační centrum. V jeho čele bude umístěn stánek s označením Matfyz a za ním budou rozmístěny stolky jednotlivých pracovišť nebo aktivit MFF UK.

Vedoucí jednotlivých pracovišť nebo jimi pověřené osoby nahlásí Ing. M. Dobroňové (OVVP) a doc. RNDr. M. Cieslarovi, CSc. (KFM) do pátku 11. 9. 2015, zda si přejí stánek pracoviště v otevřeném informačním centru, kde bude jejich zástupce poskytovat zájemcům konkrétní informace o studiu oboru a odpovídat na jejich dotazy. V případě, že si pracoviště bude přát svůj stánek, tak zároveň vedoucí pracoviště (nebo jím pověřená osoba) nahlásí jméno kontaktní osoby pro dopolední program v KCP a zajistí, aby se pověřený pracovník (případně pracovníci) zúčastnil práce na stánku. Současně nahlásí požadavky na technické vybavení svého stanoviště do pátku 11. 9. 2015.

Informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a o studiu na MFF UK budou společně prezentovat: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., (proděkan pro koncepci studia), doc. RNDr. František Chmelík, CSc., (proděkan pro studijní záležitosti) a garanti studijních programů spolu se zástupci SKAS a zástupci Kolejí a menz UK.

Moderováním programu v KCP pověřuji prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc.

III. Odpolední program

Vedoucí pracovišť nebo jimi pověření pracovníci nahlásí nabídky pracoviště do odpoledního programu DOD (přednášky, exkurze, workshopy na příslušných budovách) do pátku 2. 10. 2015, a to koordinátorům programů sekcí a budov (viz níže).

Zajištěním průběhu odpoledního programu i organizací výzdoby v jednotlivých budovách jsou tímto pověřeni jako koordinátoři:

 • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (KFM) a doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (KFM) pro program Fyzika – v budovách Ke Karlovu 3 a 5;
 • doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. pro program Matematika – v posluchárně S9 (přednášky), RNDr. Petra Surynková, Ph.D. pro doprovodný program Matematika a Učitelství matematiky a deskriptivní geometrie – na chodbách v budově Malostranské náměstí 25 (stánky);
 • Mgr. Vladan Majerech, Dr. pro program Informatika – v posluchárně S3 (přednášky) a Mgr. Cyril Brom, Ph.D. a Mgr. Martin Děcký pro doprovodný program Informatika – v posluchárnách S10, S11, SW1 a SW2 a na chodbách v budově na Malostranském náměstí 25 a v Refektáři i Malé Aule;
 • RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. pro doprovodný program Učitelství fyziky – v budovách Ke Karlovu 3 a 5.

IV. Závěrečná ustanovení

Za celkovou koordinaci příprav a průběhu DOD 2015 i za jeho vyhodnocení zodpovídají doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., PhDr. Alena Havlíčková, Anna Kotěšovcová a Mgr. Luboš Veverka.

Přípravou programového a organizačního zajištění DOD je pověřena PhDr. Alena Havlíčková (OVVP).

Příkaz nabývá účinnosti dnem vydání a jeho platnost končí dnem konání akce.

Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci

Příkaz byl schválen dne 24. 8. 2015, vydán dne 1. 9. 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK