Neplatí od 24. 7. 2015.

Příkaz děkana č. 4/2003

Provoz budovy v Karlíně během rekonstrukce

V Praze dne 23. června 2003

Čj. 127/TP/MFF

Od 23. června 2003 je budova MFF v Praze 8 - Karlín, Sokolovská 83, až do odvolání mimo běžný provoz z důvodu zahájení stavebních prací na její rekonstrukci v rámci odstranění následků povodní z loňského roku. Podle § 129, odst. 1, zákoníku práce nařizuji všem zaměstnancům fakulty působícím v uvedeném objektu práci v přidělených náhradních prostorách v areálu Trója nebo po dohodě s vedoucím pracoviště práci doma. Současně s ohledem na charakter práce stanovuji mzdu ve výši 100 %.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK