Neplatí od 29. 7. 2021.

Příkaz děkana č. 3/2019
Dislokační výměr


S účinností od 1. dubna 2019 dochází k následujícím dislokačním změnám.

Budova MFF UK, Praha 2, Ke Karlovu 3:
Místnost č. M 287 (pracovna) přechází ze střediska 111. Katedra geofyziky na středisko č. 723 Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Budova Těžké laboratoře v areálu Troja:
Místnost č. L 075, středisko č. 731 Správa budov, byla stavební úpravou zmenšena a vznikla nová místnost L 077 pro středisko č. 115. Katedra fyziky atmosféry.


Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník MFF UK.
Příkaz byl schválen dne 27. března 2019,
vydán dne 28. března 2019.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK