Neplatí od 27. 4. 2016.

Příkaz děkana č. 3/2016

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF

V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se ukládá v roce 2016 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.


K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

 • předseda
  • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan
 • členové
  • Ing. Oldřich Zoubek odborně způsobilá osoba v požární ochraně a BOZP
  • Pavel Thér, energetik.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:

 • Ivan Trnka (katedrový objekt a posluchárny)
 • Eduard Vaněček (býv. Vývojové dílny – VD)
 • Jiří Šlechta (tzv. těžké laboratoře – TL)
 • Radka Vrbová (Ke Karlovu 3 a 5)
 • Martin Unterműller (Sokolovská 83)
 • Pavel Adam (Malostranské nám. 25).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:
20. 4. od 9.00 hod. – Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5
21. 4. od 9.00 hod. – objekt poslucháren, katedrový objekt a objekt skladů v areálu Troja,
21. 4. od 12.30 hod. – objekty VD, TL, Kryogenní pavilon v areálu Troja
26. 4. od 9.00 hod. – Malostranské nám. 25
26. 4. od 12.00 hod. – Sokolovská 83.


Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správa budov:

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly.


Navrhovatel: Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika
Příkaz byl schválen dne 8. 4. 2016,
vydán dne 11. 4. 2016.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK