Neplatí od 6. 6. 2018.

Příkaz děkana č. 3/2001

Dislokační rozhodnutí

V Praze dne 9. května 2001

Čj. 69/TP/MFF

Ke Karlovu 3

V souvislosti s rekonstrukcí zasedací místnosti ve 2. patře budovy:

 • místnost č. 107 (03027) vyjímám z užívání Katedry fyziky kovů a přiděluji ji studijnímu oddělení;
 • místnost č. 105 (03024) vyjímám z užívání studijního oddělení a přiděluji ji děkanátu za účelem zvětšení zasedací místnosti;
 • místnost č. 103 (03020) vyjímám z užívání oddělení pro vědu a zahraniční styky a přiděluji ji děkanátu za účelem zvětšení zasedací místnosti;
 • místnost č. 102a (03018) vyjímám z užívání oddělení pro vnější vztahy a propagaci a přiděluji ji oddělení pro vědu a zahraniční styky;
 • místnost č. 57a (01029) vyjímám z užívání knihovny a přiděluji ji oddělení pro vnější vztahy a propagaci;
 • místnost č. 25 (1018) vyjímám dočasně, nejdéle však do 31. 8. 2003, z užívání Katedry didaktiky fyziky a přiděluji ji k dočasnému užívání Katedře fyziky kovů.

Malostranské nám. 25/2

V souvislosti s přestěhováním Katedry numerické matematiky do Karlína přiděluji následující místnosti ve 4. patře a v tzv. rotundě takto:

 • místnosti č. 19 a 20 do užívání Katedře aplikované matematiky;
 • místnosti č. 21 a 26 do užívání Středisku informatické sítě a laboratoří;
 • místnosti č. 22, 23 a 27 do užívání Ústavu formální a aplikované lingvistiky;
 • místnost č. 88 do užívání Katedře softwarového inženýrství.

Jedná se o přechodnou dislokaci před celkovou rekonstrukcí budovy.

V Holešovičkách 2

V objektu tzv. těžkých laboratoří:
 • místnost č. 309 vyjímám z užívání Ústavu částicové a jaderné fyziky a přiděluji ji k užívání Katedře elektroniky a vakuové fyziky
 • místnosti č. 215 a 313 vyjímám dočasně, nejdéle však do 31. 12. 2003, z užívání Ústavu částicové a jaderné fyziky a přiděluji je k užívání Katedře elektroniky a vakuové fyziky.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK