Neplatí od 29. 7. 2021.

Příkaz děkana č. 2/2019

Dislokační výměr

 

S účinností od 1. března 2019 dochází k následujícím dislokačním změnám.

 

Budova MFF UK, Praha 8, Sokolovská 83:

Změna účelu užívání ubytovací jednotky (hostinského pokoje) ze střediska 613. Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“ na středisko 301. Katedra algebry.

Jedná se o místnosti:

  • K 303 kuchyňka
  • K 306 chodba
  • K 305 soc. zařízení
  • K 304 pokoj (změna na pracovnu)
  • K 319 terasa.

 

Budova MFF UK, Praha 1, Malostranské náměstí 25:

Převod místností S -156 a S -157 (sklepní kóje č. 3 a č. 4) ze střediska 511. Knihovna na středisko 200. Informatická sekce.

 

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník MFF UK
Příkaz byl schválen dne 20. února 2019,
vydán dne 22. února 2019.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK