Neplatí od 6. 6. 2018.

Příkaz děkana č. 2/2016

Dislokační výměr

S účinností od 11. dubna 2016 dochází k následujícím dislokačním změnám:


Malostranské náměstí 25, Praha 1:

  1. Místnost S 309 přechází ze střediska č. 309 Katedra softwarového inženýrství na středisko č. 203 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů.
  2. Místnost S 124 přechází ze střediska č. 204 Katedra softwarového inženýrství na středisko č. 205 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky.

Areál Troja, V Holešovičkách 2:

Rozdělením původní místnosti V –140 vznikly po stavebních úpravách nové prostory serverovny v objektu Vývojových dílen, a to následovně:

Označení místnosti Název Účel MFF Pracoviště Plocha (v m2)
V –140 Strojovna VZT 13 – Technologie SB 81,97
V –143 Chodba 3 – Komunikace SB 43,03
V –144 Chodba 3 – Komunikace SB 18,89
V –150 Strojovna chlazení 13 – Technologie SB 48,48
V –151 Strojovna chlazení 13 – Technologie SB 26,60
V –160 Serverovna 10 – Serverovny FS 70,22
V –163 Páskovací automat 13 – Technologie FS 21,89
V –162 UPS 10 – Serverovny FS 14,65
V –161 Údržba 6 – Pomocné provozy FS 10,61

Z důvodu stavebních úprav v prostoru původních místností V 053, V 054 a V 055 vznikla jedna nová místnost s označením V 053 „Dílna“, uživatel Vakuum Praha, a.s., o celkové ploše 30,89 m2. Dále ze stejného důvodu v prostoru původních místností C 034 a C 039 vznikla nová místnost s označením C 039 „Laboratoř“, uživatel středisko č. 107 Katedra fyziky nízkých teplot o celkové ploše 14,57 m2.


Navrhovatel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 6. dubna 2016,
vydán dne 11. dubna 2016.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK