Neplatí od 6. 6. 2018.

Příkaz děkana č. 2/2015

Dislokační výměr

S účinností od 23. února 2015 dochází k následujícím dislokačním změnám:

Areál Troja, V Holešovičkách 2, Praha 8:

  • Místnosti č. L071 a L072, přízemí budovy tzv. těžkých laboratoří, přecházejí ze střediska č. 110 Katedra makromolekulární fyziky na středisko č. 105 Katedra fyziky povrchů a plazmatu.
  • Místnosti č. L067 a L068, přízemí budovy tzv. těžkých laboratoří, přecházejí ze střediska č. 725 Oddělení pro vnější vztahy a propagaci na středisko č. 105 Katedra fyziky povrchů a plazmatu.
  • Místnost č. L066, přízemí budovy tzv. těžkých laboratoří, přechází ze střediska č. 104 Katedra didaktiky fyziky na středisko č. 109 Katedra fyziky kondenzovaných látek.
  • Místnosti č. L054, L055, L057, L059, přízemí budovy tzv. těžkých laboratoří, přechází ze střediska č. 104 Katedra didaktiky fyziky na středisko č. 725 Oddělení pro vnější vztahy a propagaci.
  • Místnosti č. L036 a L037, přízemí budovy tzv. těžkých laboratoří, přecházejí ze střediska č. 104 Katedra didaktiky fyziky na středisko č. 102 Fyzikální ústav UK.
  • Místnost č. A720, 7. patro katedrového objektu, přechází ze střediska č. 115 Katedra fyziky atmosféry na středisko č. 104 Katedra didaktiky fyziky
  • Místnost č. T153, 1. patro objektu poslucháren, přechází ze střediska č. 731 Správy budov na středisko č. 115 Katedra fyziky atmosféry.

Karlín, Sokolovská 83, Praha 8:

  • Původní místnost č. 180 prošla rekonstrukcí a nově vzniklé místnosti č. K – 181, K – 182K – 183 (pracovny doktorandů) přecházejí pod středisko č. 300 Matematická sekce a místnost č. K – 184 (sklad stolního tenisu) přechází pod středisko č. 731 Správa budov.

Navrhovatel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 18. února 2015,
vydán dne 18. února 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK