Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 2/2013

Dislokační výměr

S účinností od 25. února 2013 dochází k následující dislokační změně v budově Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 2, Praha 8:

místnosti č. L156 a L157, 1. patro budovy Těžkých laboratoří, přecházejí ze střediska č. 731 Správa budov na středisko č. 107 Katedra fyziky nízkých teplot.

Navrhovatel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 20. února 2013,
vydán dne 22. února 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan