Neplatí od 22. 7. 2011.

Příkaz děkana č. 2/1999

Změny na KFES a KMF

V Praze dne 25. března 1999

Čj. 44/TP/MFF

Na základě návrhu vedoucích katedry fyziky elektronových soustav a katedry makromolekulární fyziky a po projednání v kolegiu děkana vyhlašuji následující organizační opatření:

 1. S účinností od 1. dubna 1999 budou převedeni z katedry fyziky elektronových soustav na katedru makromolekulární fyziky tito pracovníci:
  • Anna Aulická
  • RNDr. Dobroslav Kindl, CSc.
  • RNDr. Ivo Křivka, CSc.
  • RNDr. Jan Prokeš, CSc.
  • RNDr. Eva Tobolková
  • doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
  • doc. RNDr. Jana Toušková, CSc.

 2. Změna v personálním složení katedry fyziky elektronových soustav a katedry makromolekulární fyziky bude promítnuta do jejich rozpočtu pro rok 1999. Vedoucí obou kateder mají právo odvolat se v případě nesouhlasu s přiděleným rozpočtem k děkanovi.
 3. Přístroje a zařízení, evidované na osobních listech výše jmenovaných pracovníků, budou převedeny do inventáře katedry makromolekulární fyziky.
 4. Dislokační opatření související s restrukturalizací obou pracovišť bude řešeno zvláštním příkazem děkana.
 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF