Neplatí od 15. 8. 2011.

Příkaz děkana č. 11/2010

Organizační změna útvaru 612 Reprografické středisko fakulty

Obsah:

  1. Předmět úpravy
  2. Provedení a kontrola
  3. Závěrečná ustanovení

I. Předmět úpravy

S ohledem na dlouhodobý pokles zakázek v soustavné doplňkové činnosti reprostřediska ruším systemizované pracovní místo knihařky.

II. Provedení a kontrola

Provedením a kontrolou tohoto příkazu pověřuji vedoucího personálního oddělení.

III. Závěrečná ustanovení

Příkaz nabývá účinnosti dne 1. prosince 2010.

Navrhovatel: Mgr. T. Jančák, vedoucí personálního oddělení
Příkaz schválen dne 29. 11. 2010,
vydán dne 29. 11. 2010.

Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty