Neplatí od 24. 7. 2015.

Příkaz děkana č. 11/1995

Dislokační výměr

V Praze dne 21. 11. 1995

Čj. 207/TP/MFF

 1. Na základě dohody vedoucích zainteresovaných pracovišť ze dne 2.11.1995:

  • místnost č. 19 ve 4. patře budovy na Malostranském nám. vyjímám z užívání kabinetu softwaru a výuky inforamtiky a  přiděluji ji katedře numerické matematiky

  • místnost č. 28 ve 4. patře budovy na Malostranském nám. vyjímám z užívání katedry numerické matematiky a  přIděluji ji kabinetu softwaru a výuky informatiky

 2. Místnosti č. 108, 109 a 110 v přízemí budovy Těžkých laboratoří v Troji přiděluji katedře fyziky nízkých teplot pro zabezpečení provozu nového zkapalňovače helia

 3. Kóji č. 125 v objektu garáží v Troji vyjímám dočasně z užívání utvaru skladů a dopravy a  přiděluji ji do užívání Nukleárního centra.

     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
     děkan MFF UK