Příkaz děkana č. 10/2014

Změna názvu pracoviště

Na návrh vedoucího pracoviště a na doporučení kolegia fyzikální sekce měním s účinností ode dne 1. ledna 2015 dosavadní název Katedry meteorologie a ochrany prostředí na název

Katedra fyziky atmosféry

(Department of Atmospheric Physics).

Navrhovatel: prof. RNDr. V. Baumruk, DrSc., proděkan pro fyzikální sekci.
Příkaz byl schválen dne 3. 12. 2014,
vydán dne 15. 12. 2014.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK