Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana č. 10/1999

Dislokační výměr

V Praze dne 1. září 1999

 

Čj. 168/TP/MFF

 1. Nově zřízenému Ústavu částicové a jaderné fyziky (dále ÚČJF) přiděluji k užívání prostory dosud užívané katedrou jaderné fyziky a Nukleárním centrem. Jde o tyto prostory:
  • místnost č. 814 v 8. podlaží a všechny místnosti v 9. a 10. podlaží katedrového objektu areálu Troja;
  • místnosti č. 158, 214, 215, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 328, 329, 331, 334, 343, 346 v objektu tzv. těžkých laboratoří areálu Troja;
  • kóji č. 125 v garážovém objektu areálu Troja.

 2. V souvislosti se zrušením útvaru skladů a dopravy
  • převádím do užívání správy budov skladové prostory č. 254, 256 a 258 ve 2. podlaží objektu bývalých Vývojových dílen areálu Troja;
  • redislokuji prostory garážového objektu areálu Troja takto:
   • kóji č. 131 ponechávám v užívání správy budov (dále SB) jako garáž multikáry pro sadové úpravy;
   • kóje č. 102 a 106 ponechávám v užívání SB jako údržbářskou dílnu;
   • kóje č. 110, 111, 112 a 113 převádím do užívání SB jako garáže pro osobní a dodávková vozidla;
   • kóji č. 132 (bez zastřešení) převádím do užívání sdružení MFF – Vakuum Praha, spol. s r. o., jako sklad hutního materiálu;
   • kóji č. 114 převádím do užívání sdružení MFF – Vakuum Praha, spol. s r. o., jako údržbářskou a montážní dílnu;
   • kóji č. 115 vyjímám z užívání katedry chemické fyziky a optiky (dále KCHFO) a přiděluji ji sdružení MFF – Vakuum Praha, spol. s r. o., jako údržbářskou a montážní dílnu;
   • kóje č. 116 a 117 ponechávám v užívání KCHFO jako sklady hořlavin;
   • kóji č. 118 převádím do užívání SB jako sklad hořlavin, olejů a mazadel;
   • kóji č. 119 ponechávám v užívání SB jako sklad požární techniky a nářadí;
   • kóji č. 133 – část bez zastřešení ponechávám v užívání SB jako sklad dílenského materiálu a nářadí, část se zastřešením převádím do užívání SB jako sklad dílenského materiálu a nářadí;
   • kóji č. 120 ponechávám v užívání SB jako sklad zahradnických potřeb a nářadí;
   • kóje č. 121 a 122 převádím do užívání SB jako manipulační sklad tlakových lahví;
   • kóje č. 123 a 124 převádím do užívání ÚČJF jako montážní dílnu;
   • kóji č. 125 ponechávám v užívání ÚČJF jako dílnu.

  Oplocená volná plocha s uloženými zbytky hutního materiálu a kovovými sudy se zbytky ropných produktů bude zlikvidována jako skladový prostor a plocha bude uvedena do původního stavu. Zodpovídá SB.

 3. Místnost č. 1115 v 11. podlaží katedrového objektu areálu Troja vyjímám z užívání katedry fyziky kovů a přiděluji ji do užívání katedry fyziky elektronových struktur.

Výše uvedená opatření budou realizována v nejkratším možném termínu po dohodě vedoucích zainteresovaných pracovišť.

 prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
děkan MFF