Neplatí od 6. 6. 2018.

Příkaz děkana č. 1/2018

Dislokační výměr


S účinností k 15. 1. 2018 dochází k následujícím dislokačním změnám.


Čl. 1

Budova MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2:

  • Katedra chemické fyziky a optiky č. 113, 1. PP, spojení místností M -171 a M -172. Místnost M -172 zaniká a vzniká nová místnost M -171.

Čl. 2

Budova MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2:

  • Fyzikální ústav UK č. 102, 3. NP, spojení místností F 208 a F 210. Místnost F 210 zaniká a vzniká nová místnost F 208.
  • Katedra fyziky kondenzovaných látek č. 109, 1. NP, spojení místností F 042 a F 044. Místnost F 044 zaniká a vzniká nová místnost F 042.

Čl. 3

Budova MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 :

  • Správa budov č. 731, 1. NP, spojení místností K 092 a K 093. Místnost K 093 zaniká a vzniká nová místnost K 092.
  • Katedra numerické matematiky č. 304, 5. NP, rozdělení místnosti K 484 a vznik místnosti K 483. Přečíslování ostatních místností viz tabulku:
Kód místnosti – původní Kód místnosti – nový
K 479 K 478
K 480 K 479
K 481 K 480
K 482 K 481
K 483 K 482
nová K 483
K 484 K 484

Čl. 4

Budova MFF UK – objekt poslucháren, V Holešovičkách 2, Praha 8:

  • 1.NP – rozdělením místnosti T 092 vznikají místnosti T 094 (Chodba), T 095 (Koupelna), T 096 (Kuchyň) a označení T 092 zaniká. Původní místnost T 091 přejmenována na T 097, původní místnost T 093 přejmenována na T 091.
  • Místnosti T 094, T 095, T 096, T 097 a T 085, T 086, T 087, T 088, T 090, T 091 jsou místnostmi nově vzniklých hostinských pokojů.

Všechny výše uvedené místnosti se převádějí ze střediska č. 731 Správa budov na středisko č. 613 Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“.


Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty.
Příkaz byl schválen dne 3. ledna 2018,
vydán dne 15. ledna 2018.
Příkaz se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK