Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana 6/2007

Dislokační výměr

I.

Po projednání ve vedení fakulty se mění dislokace v objektu garáží v areálu Troja takto:

místnosti č. G 001, G 002, G 003, G 004 a G 005

přecházejí ze střediska 721 SEKR na pracoviště 114 ÚČJF.

II.

Příkaz nabývá účinnosti dne 1. prosince 2007.

Navrhovatel: prof. RNDr. M. Tichý, DrSc., proděkan pro rozvoj
Příkaz byl schválen dne: 14. 11. 2007.
Vydán dne 14. 11. 2007.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty