Příkaz děkana 6/2006

Změna názvů kateder

V  Praze 2. října 2006

I.

Na návrh vedoucího pracoviště doc. RNDr. Radomíra Kužela, CSc. měním dosavadní název Katedra fyziky elektronových struktur na:

KATEDRA FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTEK (KFKL)
anglicky: Department of Condensed Matter Physics.

Na návrh vedoucího pracoviště doc. RNDr. Františka Chmelíka, CSc. měním dosavadní název Katedra fyziky kovů na:

KATEDRA FYZIKY MATERIÁLŮ (KFM)
anglicky: Department of Physics of Materials.

II. Kontrola

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu navrhují jeho navrhovatelé. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

III. Platnost a účinnost

Tento vnitřní předpis je platný a účinný od 2. října 2006.

Navrhovatelé: Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc., Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.

Schválil: