Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana 4/2008

Dislokační výměr

S účinností od 1. srpna 2008 se mění dislokace v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8 Karlín, takto:

Místnosti č. K –150 (minus 150) a K –151 (minus 151) přecházejí od uživatele 513. KTV pod uživatele 305. KPMS.

Navrhovatel: prof. RNDr. M. Tichý, DrSc., proděkan

Příkaz byl schválen dne: 23. 7. 2008

Vydán dne: 23. 7. 2008

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty