Neplatí od 24. 7. 2015.

Příkaz děkana 3/2004

Úprava provozu budovy MFF v Praze 8 - Karlíně, Sokolovská 83, během stavebních úprav

V Praze dne 5. května 2004

Vzhledem k probíhající rekonstrukci a nutným povodňovým opravám v budově fakulty v Praze 8 - Karlíně, Sokolovská 83, vydávám následující příkaz:

 1. Do 20. září 2004 zůstanou uzavřeny následující prostory budovy:
  • suterén (1.PP): všechny prostory; sklad CO, truhlářská a zámečnická dílna, sklad knih a knihárna budou přístupny jen pro pracovníky správy budov a reprografického střediska;
  • přízemí (1.NP): všechny prostory za vchodem do učebny K6 (místnost č. 056);
  • 1. patro (2.NP): všechny bývalé prostory Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky za pracovnou č. 157 směrem do Pobřežní ulice (od 20.7. budou přístupny místnosti nové knihovny pro pracovnice knihovny).
 2. Od 22. května do 6. června 2004 bude uzavřena místnost č.157 v 1. patře (2.NP).
 3. Od 22. května do 27. června 2004 budou uzavřeny následující místnosti:
  • přízemí (1.NP): posluchárna K6 spolu s příslušnou částí chodby;
  • 2. patro (3.NP): místnosti č. 254-257, 279-289 spolu s příslušnou částí chodby;
  • 3. patro (4.NP): místnosti č. 340-349, 329-339 spolu s příslušnou částí chodby;
  • 4. patro (5.NP): místnosti č. 420-440 spolu s příslušnou částí chodby.
 4. Od 22. května do 31. srpna 2004 budou uzavřeny místnosti č.350 a 351 ve 3. patře (4.NP).
 5. Od 22. května do 20. září 2004 budou uzavřena současná sociální zařízení v přízemí, v 1., 2. a ve 3. patře (2. až 4. NP), která budou přebudována na nové schodiště.
 6. Od 22. května 2004 bude přístupné nové sociální zařízení v nově budované přístavbě v přízemí a v 1. patře, od 31. května 2004 bude přístupné nové sociální zařízení v nově budované přístavbě ve 2. a 3. patře.
 7. Po dobu rekonstrukce vrátnice a podlahy ve vstupní hale bude uzavřeno celé přízemí, včetně vstupní haly (přístup do vyšších pater bude možný vedlejším schodištěm, vchod z průjezdu a po schodišti, které vede k hostinským pokojům). Očekávaný termín je od 27. června do 30. července 2004, definitivní termín bude upřesněn později.

Umístění a provozní doba provizorní vrátnice, jakož i chod pošty a dalších nutných provozních náležitostí budou upřesněny a dotčená pracoviště o nich budou s předstihem informována.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK