Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana 2/2011

Dislokační výměr

S účinností od 14. března 2011 dochází k následující změně v dislokaci v areálu MFF UK Troja:

  • místnosti č. L 036 „předsíň“ a L 037 „pracovna“ v 1. n.p. objektu Těžké laboratoře Troja přechází od uživatele 731. Správa budov pod uživatele 104. Katedra didaktiky fyziky beze změny účelu.

Navrhovatel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 9. března 2011,
vydán dne 11. března 2011.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF