Neplatí od 29. 5. 2018.

Příkaz děkana 2/2007

Organizační změna útvaru 612 – Reprografické středisko fakulty

Obsah:

  1. Předmět úpravy
  2. Provedení a kontrola
  3. Závěrečná ustanovení

I. Předmět úpravy

S ohledem na dlouhodobě nepříznivou ekonomickou situaci prodejny MFF v Holešovičkách 2, Praha 8 Troja, ruším s účinností od 1. července 2007 systemizované pracovní místo prodavačky prodejny.

Prodejna bude otevřena v normálním provozním režimu do 30. června 2007. Od 1. července 2007 do 30. září 2007 bude zavřeno, na počátku zimního semestru 2007/08 bude prodej obnoven a následně pak zahájen doprodej skladových zásob. Prodejna bude zrušena ke 30. listopadu 2007. Po tomto datu veškeré závazky spojené s prodejem publikací produkce vydavatelství Matfyzpress přebírá Reprografické středisko fakulty, které prodej přesune do budovy v Karlíně.

II. Provedení a kontrola

Provedením a kontrolou tohoto příkazu pověřuji vedoucího personálního oddělení.

III. Závěrečná ustanovení

Příkaz nabývá účinnosti dne 25. dubna 2007.

Navrhovatel: Mgr. T. Jančák

Příkaz byl schválen dne: 25. 4. 2007

Vydán dne: 25. 4. 2007

Schválil:

 prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK