Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana 11/2006

Dislokační výměr

V  Praze 24. listopadu 2006

I.

Po projednání ve vedení fakulty se mění dislokace v objektu tzv. Těžkých laboratoří takto:

místnost č. L038

přechází z Katedry fyziky nízkých teplot do užívání Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy.

II.

Tato změna platí od 1. prosince 2006.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty