Příkaz děkana 10/2006

Změna názvu pracoviště

V  Praze 24. listopadu 2006

I.

Na návrh vedoucího pracoviště prof. RNDr. Vladimíra Matolína, DrSc. měním dosavadní název Katedra elektroniky a vakuové fyziky (Department of Electronic and Vacuum Physics) na:

KATEDRA FYZIKY POVRCHŮ A PLAZMATU
anglicky: Department of Surface and Plasma Science.

II.

Tato změna platí od 1. ledna 2007.

Schválil: