Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana 1/2011

Dislokační výměr

S účinností od 1. února 2011 dochází k následujícím změnám v dislokaci v areálu MFF UK Troja:

  • Místnosti č. T 140 „sborovna“ a T 141 „ředitelna“ ve 2.n.p. objektu poslucháren Troja přecházejí od uživatele Gymnázium Bernarda Bolzana pod uživatele 725. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci. Účel místnosti T 140 se mění na „jednací místnost“ a T 141 na „pracovna“.
  • Místnosti č. T 144 „předsíň“ a T 145 „jednací místnost“ ve 2.n.p. objektu poslucháren Troja přecházejí od uživatele 731. Správa budov pod uživatele 725. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci. Účel místnosti T 144 se nemění, účel místnosti T 145 se mění na „pracovna“.
  • Místnost č. T 148 „posluchárna T4“ ve 2.n.p. objektu poslucháren Troja přechází od uživatele 731. Správa budov pod uživatele 512. Kabinet jazykové přípravy. Účel místnosti se mění na „pracovna“.
  • Místnosti č. L 036 „předsíň“ a L 037 „pracovna“ v 1.n.p. objektu Těžké laboratoře Troja přecházejí od uživatele 725. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci pod uživatele 731. Správa budov beze změny účelu.
  • Místnosti č. L 156 „pracovna“ a L 157 „pracovna“ ve 2.n.p. objektu Těžké laboratoře Troja přecházejí od uživatele 725. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci pod uživatele 731. Správa budov beze změny účelu.

Navrhovatel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., proděkan pro rozvoj.
Příkaz byl schválen dne 26. ledna 2011,
vydán dne 1. února 2011.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan