Neplatí od 21. 5. 2014.

Příkaz děkana 1/2009

Dislokační výměr

Příkaz děkana č. 1/2008

Dislokační výměr

S účinností od 1. března 2009 se mění dislokace v areálu MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 Troja, takto:

Místnost č. A -145 (1. suterén v budově katedrového objektu) přechází od uživatele 612. Reprografické středisko pod uživatele 731. Správa budov.

Navrhovatel: prof. RNDr. M. Tichý, DrSc., proděkan

Příkaz byl schválen dne: 21. 1. 2009
vydán dne: 11. února 2009

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF