Pokyn děkana č. 1/2007

O zajištění evidence informačních zdrojů

Tento pokyn upravuje povinnost správců účelově určených prostředků (řešitelů grantů, projektů, výzkumných záměrů apod.) zabezpečit evidenci informačních zdrojů.

Informační zdroje (publikace, knihy, CD, sborníky apod.) pořízené z účelově určených zdrojů (granty, projekty apod.) jsou majetkem MFF a podléhají řádné evidenci.

Správce účelově určeného zdroje je povinen zajistit předložení předmětu k evidenci ve lhůtě kratší než jeden měsíc po nabytí k zaevidování v Knihovně MFF.

Po dobu trvání účelově určeného zdroje má jeho správce předmět k výlučnému užívání. Po ukončení doby trvání účelově určeného zdroje předmět podléhá běžnému režimu stanovenému Výpůjčním řádem.

Navrhovatel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Pokyn byl vydán dne: 27. dubna 2007

Účinnost pokynu: 1. května 2007

Schválil: