Neplatí od 29. 5. 2018.

Organizační změna na pracovišti 102 – Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy

Příkaz děkana č. 3/2014

Obsah:

  1. Předmět úpravy
  2. Provedení a kontrola
  3. Závěrečná ustanovení
 

I. Předmět úpravy

Z důvodu změny vědeckého zaměření oddělení biofyziky Fyzikálního ústavu UK a tedy sníženou potřebou laboratorních prací ruším systemizované pracovní místo laborantky.

 

II. Provedení a kontrola

Provedením a kontrolou tohoto příkazu pověřuji vedoucího zaměstnaneckého oddělení.

 

III. Závěrečná ustanovení

Příkaz nabývá účinnosti dne 1. května 2014.

 

Navrhovatel: Mgr. Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení.
Příkaz byl schválen dne 10. 4. 2014,
vydán dne 10. 4. 2014.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK